chuyên gia

chuyên gia

ThS.DS. NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Thạc sĩ - Dược Sĩ ThS.DS Nguyễn Thị Minh Phương tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2011 và hoàn thành luận án Thạc sỹ năm 2015 chuyên ngành công nghệ dược phẩm và bào

Đọc thêm