Bác Nguyễn Thị Thu Hương – Hà Nội

Cháu nhà tôi rất lười ăn và kén ăn, kể cả uống các loại siro. Mà cháu lại hay bị tiêu chảy. Tôi rất lo. Một lần tôi được giới thiệu sử dụng siro berberis, tôi thử cho cháu sử dụng. Trộm vía cháu nhà tôi lại rất hợp với berberis và thích uống siro này. Hơn nữa uống hết 1 lần là đỡ, sang lần thứ 2 là thấy hết luôn. Tôi rất tin tưởng sử dụng sản phẩm này.

Speak Your Mind